logo
Apie mus
Naudinga informacija
Kontaktai

Gyvybės draudimas

 

Žmogaus gyvybė neįkainojama, ir joks draudimas niekada jos neatstos… Tačiau net ir po skaudžiausių nelaimių artimųjų gyvenimas tęsiasi, auga ir mokosi vaikai. Žinoma, jų ateičiai užtikrinti pakaktų ir solidžios sumelės banke, bet gyvybės draudimo esmė kitokia — apdraustajam mirus, išmokama visa draudimo suma net ir tuo atveju, jeigu buvo sumokėta tik viena draudimo įmoka.

 

Gyvybės draudimas gali būti dviejų rūšių: tradicinis kaupiamasis gyvybės draudimas su garantuotomis palūkanomis ir kaupiamasis investicinis gyvybės draudimas, kai palūkanų norma yra prognozuojama ir investavimo riziką prisiima pats draudėjas.

 

Tradicinis kaupiamasis gyvybės draudimas

 

Kaupiamasis gyvybės draudimas skirtas gyvybės netekimo rizikos pridengimui ir/arba draudėjų taupymui. Visa draudimo suma išmokama pasibaigus draudimo terminui arba apdraustajam mirus draudimo sutarties galiojimo metu.

 

Mirties priežastimi nebūtinai turi būti staigus ir netikėtas nelaimingas atsitikimas – draudimo išmoka taip pat mokama apdraustajam mirus dėl sveikatos sutrikimų, ūmių susirgimų, apsinuodijimų, o taip pat natūralios mirties atveju.

 

Kitu atveju, pasibaigus draudimo terminui, išmokamas visas sukauptas kapitalas ir draudėjui tenkanti draudiko pelno dalis. Kuo anksčiau sudaroma kaupiamojo gyvybės draudimo sutartis ir kuo ilgiau ji trunka, tuo didesnės yra draudimo išmokos laikotarpio gale.

 

Draudėjas, sudarydamas draudimo sutartį, pasirenka draudimo sumą ir terminą. Pagal tai yra apskaičiuojama periodinė įmoka.

 

Draudimo įmokų dydis priklauso nuo apdraudžiamo asmens lyties, amžiaus, sveikatos būklės, draudimo sumos ir trukmės. Įmokos mokamos eurais.

 Panaudojimas:

 

  • Taupymui Tai yra bankų indėlių konkurentas, kuriam, taip pat kaip ir kitoms gyvybės draudimo rūšims, taikomos mokesčių lengvatos. Gyvybės draudimo įmokoms taikoma gyventojų pajamų mokesčių lengvata. Be to, ir taupote, ir rizika pridengta.
  • Kaupiamasis gyvybės draudimas gali būti kaip alternatyva pensijų draudimo kaupimui.
  • Imant banko paskolą, rizikos padengimui yra pripažįstamas investicinio gyvybės draudimo polisas (pasirinktai gyvybės draudimo sumai).

Investicinis gyvybės draudimas, kai investavimo riziką prisiima draudėjas

Draudėjas pasirenka mėnesinę draudimo įmoką, pageidaujamą draudimo sumą ir įmokų investavimo kryptį. Šiuo atveju galima pasirinkti, ar investuoti į Vyriausybės vertybinius popierius (litais ar kita valiuta), ar, pavyzdžiui, dalį įmokų investuoti į tarptautinius investicinius fondus (su didesne investicine grąža).Draudėjui tenka visas investicinis pelnas, todėl geriausiu atveju draudimo suma gali viršyti gyvybės draudimo sumą.

 

Draudžiant darbuotojų gyvybę, įmonė apsaugo savo biudžetą, nes įvykus nelaimingam atsitikimui ir darbuotojui mirus, draudimo išmoką sumoka draudimo kompanija;

 

  • Apdrausti galima tiek vieną asmenį, tiek grupę žmonių;
  • Darbdavys pats gali išrinkti kiekvienam darbuotojui atskirai draudimo sumą, atsižvelgdamas į rizikingumą.
  • Draudimo sutarties galiojimo laikotarpiu sąlygas galima keisti (didinti arba mažinti draudimo sumą, sustabdyti arba nutraukti draudimo sutarties galiojimą, pakeisti valiutą, keisti apdraustų asmenų sąrašą).